Chrámový spevokol sv. Jána Krstiteľa

Láska až do krajnosti. Až za hranice tohto sveta. Láska ktorá spája a vytvára vzťahy. Tie najkrajšie vzťahy. Vzťahy Lásky, ktoré každého človeka nakoniec premenia tak, aby mohol vidieť Boha.

Prehrať video

Giuseppe Fortunino Francesco Verdi

Zbor Židov

Narodil sa v mestečku Roncole neďaleko Parmy. Prvé hudobné vlohy prejavil ako osemročný, a tak mu rodičia v bazáre kúpili spinet.

Zomrel 27. januára 1901 na následky komplikovaného infarktu. Komorný smútočný obrad sa konal presne podľa jeho želania „Bez hudby a spevu“. Ulice Milána v deň pohrebu zaplnilo asi štvrť milióna Talianov.

vil.majda1
Prehrať video

M.Sch.Trnavský

Otče náš

Mikuláš Schneider-Trnavský (* 24. máj 1881, Trnava – † 28. máj 1958, Bratislava) bol slovenský skladateľ, dirigent a hudobný pedagóg. Zaslúžil sa o založenie Hudobnej a dramatickej akadémie v Bratislave. Zhotovovateľ Jednotného katolíckeho spevníka.

Komponoval zbierky umeleckých piesní ako napr.:Drobné kvety, Slzy a úsmevy, Zo srdca, Piesne o matke, Nad kolískou, Slovenské ľudové piesne… Pri príležitosti vysviacky prvých slovenských biskupov (1921) skomponoval vokálnu omšu Missa stella matutina…

vil.majda1
Prehrať video

Zoltán Kodály

Stabat Mater

Zoltán Kodály (* 16. december 1882, Kecskemét, Maďarsko - † 6. marec 1967, Budapešť) bol maďarský hudobný skladateľ a pedagóg. Bol synom železničného úradníka, študoval v Trnave a na budapeštianskej hudobnej akadémii, kde od roku 1907 pôsobil ako profesor.

Spolu s Bélom Bartókom sa podieľal na zbere ľudových piesní a svoje folklórne znalosti uplatnil v skladateľskej činnosti. Ku Kodályho významným dielam patrí napríklad kantáta „Psalmus Hungaricus“ (1923), opera „Háry János“ (1925), orchestrálna suita „Tance z Galanty“ (1934), sonáta pre sólové violončelo (1915) alebo Te Deum (1936), ktoré napísal na oslavu 250. výročia oslobodenia Budapešti z Tureckej nadvlády (1936)…

vil.majda1
Prehrať video

Trisagion

Sviaty Bože

Trojsvätá pieseň (grécky τρίςἅγιον - trikrát svätý, rusky trisvjatoje) alebo tiež trojsvatá pieseň je kresťanský hymnus používaný najmä v liturgii východných cirkví (napr. Pravoslávnej a gréckokatolíckej cirkvi). Niekedy sa ako trojsvätá pieseň označuje tiež omšové spev Sanctus, ktorý je súčasťou hudobnej omše, s ním by však nemal byť zamieňaný.

Vznikol pravdepodobne v 5. storočí v Konštantínopole, kde bol spievaný pri liturgických sprievodoch. Prvýkrát je doložený v dokumentoch chalkedonského koncilu, ktorý sa konal v roku 451. Spočiatku bola trojsvätá pieseň vzťahovaná k Ježišovi Kristovi, keď ale monofyziti pridali za slová „svätý Nesmrteľný“ dodatok „za nás ukrižovaný“, aby tak vyjadrili svoj odlišný kristologický názor, začala pravoslávna i západná cirkev vykladať trojsvätú pieseň ako oslavu trojjediného Boha.

vil.majda1
Prehrať video

M.Sch.Trnavský

Jubilate Deo

Mikuláš Schneider-Trnavský (* 24. máj 1881, Trnava – † 28. máj 1958, Bratislava) slovenský skladateľ, dirigent a hudobný pedagóg.

vil.majda1
Prehrať video

Jacob Arcadelt

Ave Maria

Jacob Arcadelt alebo Jacques Arcadelt (asi 1507? - 4. októbra 1568) bol franko-flámsky renesančný hudobný skladateľ.

V roku 1538 alebo tesne pred týmto rokom prišiel do Ríma, kde získal angažmán v pápežskom zbore Baziliky svätého Petra. V roku 1539 je uvádzaný ako kapelník Juliovej kapely istý Jacobus Flandrus. Nemožno však s istotou povedať, že ide o Jacoba Arcadelta. O niekoľko mesiacov neskôr sa stal členom zboru Sixtínskej kaplnky, kde mal titul „magister puerorum“. V tom istom roku publikoval najmenej štyri knihy svojich madrigalov. Prvá z týchto zbierok dosiahla 45 vydaní a stala sa tak najčastejšie vydávanú zbierkou madrigalov tej doby.

vil.majda1
Prehrať video