KOSTOL POVÝŠENIA SV. KRÍŽA V PRIEKOPE


Občianske združenie na záchranu národnej kultúrnej pamiatky „kostol Povýšenia sv. kríža v Priekope“

Správna rada združenia: Viliam Majda, Mária Bičanová, Karol Dubovský.

IČO: 52225372

Číslo účtu: SK77 0900 0000 0051 5604 9137

 

Kostol Povýšenia svätého kríža v Priekope.

Postavený v r.1772 rodinou Révayovcov spolu s príspevkami rodiny Esterházy a cisárovnej Márie Terézie.

Barokový štýl - v Turci jedinečný.

Krajský pamiatkový úrad Žilina koncom roka 2018 navrhol riešenie, ktoré by sa mohlo ukázať ako cesta k záchrane tejto národnej a kultúrnej pamiatky. Podstatou riešenia je vytvorenie neziskovej organizácie, ktorá by sa venovala - v koordinácii s Pamiatkovým úradom - získavaniu dotácií a sponzorských darov na odstraňovanie havarijného stavu. Preto niektorí farníci z Priekopy založili občianske združenie, ktoré sa podľa svojich stanov bude venovať záchrane kostolíka a vytvoreniu podmienok, aby kostolík znova začal plniť svoju duchovnú a liturgickú úlohu a aby sa táto pamiatka v Turci zachovala a nezničil ju čas. Ďalším cieľom združenia je dostať tento kostolík do povedomia slovenskej aj zahraničnej kultúrnej verejnosti, aby dokázal prilákať záujemcov o historické stavby, ktorí si kvôli tejto národnej a kultúrnej pamiatke nájdu čas a cestu do Martina.

Občianske združenie bude vytvárať projekty na postupnú rekonštrukciu jednotlivých častí kostola, (strecha, erb, interiér, organ, fasáda a podobne) a bude sa s týmito projektami uchádzať o dotácie Ministerstva kultúry SR a dotácie ďalších inštitúcií a individuálnych darcov, ktorým záleží na záchrane tejto pamiatky.

Budeme sa uchádzať aj o 2% dane.

Chceme organizovať kultúrne podujatia s cieľom vyzbierať finančné prostriedky na riešenie situácie v tomto kostolíku.